Nastavenie palíc

Ako správne nastaviť BungyPump a začať cvičiť.

1. Spojte jednotlivé časti palice, ak to ešte nie je pripravené od výrobcu

 

  • nezasúvajte spodnú časť viac ako na značku

2. Obráťte palicu do vertikálnej polohy a upravte jej dĺžku tak, aby Vám siahala do výšky medzi prsiami a pazuchou

  • v tejto polohe ju uzamknete tak, že budete držať strednú časť a otáčať spodnú

Nastaveni_BungyPump

3. Pomocou zatváracieho mechanizmu si upravte podľa potreby aj dĺžku remienku okolo ruky, po úprave mechanizmus zaklapnite

4. Zospodu vsuňte ruku do remienka a pevne uchopte rúčku palice, držte ju pohodlným spôsobom

5. Opatrne položte palice na zem rovnobežne so zadnou časťou vašich nôh alebo bezprostredne za váš členok a stlačte palicu nadol

6. Kráčajte alebo bežte v klasickom rytme striedajúc vašu ľavú ruku a pravú nohu s pravou rukou a ľavou nohou

  • snažte sa mať vystretý chrbát, stiahnuté brucho, plecia tlačte nadol a pozerajte sa priamo dopredu
  • vždy dbajte na to, aby ste mali ruky mierne pokrčené a palice smerovali mierne šikmo dozadu