Test účinnosti cvičenia s BungyPump

Pozitívne výsledky účinkov používania BungyPump preukázala aj štúdia zrealizovaná vo Švédsku, v spolupráci výrobcu BungyPump of Sweden a MODO SPORTS ACADEMY.

Cieľom štúdie bolo porovnať účinky chôdze s BungyPump s bežnou chôdzou bez palíc a s chôdzou s palicami určenými na „nordic walking“ – bez zabudovaného odporu. Porovnávalo sa množstvo spálených kalórií. Výsledok testu 30-minútovej chôdze rýchlosťou 6,5 km/hod so stúpaním 1-3 stupne s BungyPump preukázal výrazne vyššie spaľovanie kalórií až od 77%, s priemerným zvýšením o 48% v porovnaní s bežnou chôdzou bez palíc a o 32% v porovnaní s chôdzou s palicami určenými na „nordic walking“.

Graf č.1 – Priemerná spotreba kalórií (kcal) počas 30-minútovej chôdze rýchlosťou 6,5 km/hod so stúpaním 1-3 stupne: viď priložený word súbor

Graf č.2 – Prehľad spaľovania kalórií vybraných osôb zúčastnených na teste, počas 30-minútovej chôdze rýchlosťou 6,5 km/hod so stúpaním 1-3 stupne: viď priložený word súbor

Priemerná spotreba kalórií pri chôdzi bez palíc bola 233 kcal, s bežnými palicami určenými na „nordic walking“ 259 kcal a s palicami BungyPump 343 kcal.

Všetky testované osoby preukázali vyššiu spotrebu kalórií pri chôdzi s BungyPump v porovnaní s bežnou chôdzou bez palíc, resp. s chôdzou s bežnými palicami určenými pre „nordic walking“.

Graf č.3 – Maximálna spotreba kalórií (kcal) počas 30-minútovej chôdze rýchlosťou 6,5 km/hod so stúpaním 1-3 stupne: viď priložený word súbor

Nárast spotreby kalórií pri chôdzi s palicami BungyPump sa zvýšila až o 77% v porovnaní s chôdzou bez palíc, čo znamenalo spálenie 390 kcal. Chôdza s bežnými palicami určenými na „nordic walking“ priniesla spotrebu kalórií o 38% vyššiu, v porovnaní s bežnou chôdzou bez palíc a spotrebu kalórií vo výške 304 kcal, pričom bežná chôdza mala iba spotrebu 220 kcal.

Meranie bolo prevedené v inštitúte MODO SPORTS ACADEMY, Örnsköldsvik

E-mail: info@modosportsacademy.com Home page: modosportsacademy.com

Zodpovedné osoby: Magnus Håkansson Joakim Bäckström Jörgen Wikner Elena Dahlen – Certified Physiotherapist Fitness Coach Masseur/Lab. Test Supervisor/Lab.

Záver

Používanie tréningových palíc BungyPump prinieslo preukázateľne vyššiu mieru spálených kalórií, čo robí chôdzu s BungyPump efektívnejším cvičením ako bežnú chôdzu, alebo chôdzu s bežnými palicami určenými na „nordic walking“.

Na dosiahnutie rovnakého počtu spálených kalórií ako pri 60 minútach cvičenia s palicami BungyPump by chôdza s bežnými palicami určenými na „nordic walking musela trvať 80 minút, dĺžka bežnej chôdze bez palíc, až 90 minút.

Treba podotknúť, že na dosiahnutie optimálneho množstva spálených kalórií je potrebné dodržiavať správnu techniku chôdze s BungyPump podľa manuálu.

Grafy – test BungyPump v Modo Sport Academy

Originálna – anglická verzia:

TEST REPORT from Mid Sweden University

Download pdf

QUESTIONS & ANSWERS

Who can use BungyPump? BungyPump is a gentle way to exercise and train. Everyone can use BungyPump regardless of age or condition.

Can I use BungyPump as an all-round training aid? Yes, BungyPump is a training aid which can be used for walking, jogging and interval training.

Can I use BungyPump for out-of-season training in the run-up to the Vasa Race, for example? Yes, BungyPump works well since it trains the same groups of muscles which are used when skiing.

Why should I use BungyPump? It provides effective training, efficient burning of calories and fast results.