Môžu sa používať palice BungyPump na pláži, alebo inom type piesočnatej plochy?

Palice BungyPump je možné použiť aj na tréning na pláži a na piesočnatých povrchoch, ale dbajte na to, aby piesok nevošiel do vnútra „pumpovacieho“ mechanizmu, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu piestu a tým pádom aj problémom s ďalším používaním palíc.